UK Postal Address Finder

LL Postcode Area (Llandudno)

LL Postcode area consists of 67 Postal districts (also known as Outward codes).

Currently there are 20,094 active postcode units in LL Postcode area.

Area/Regions coming under Postcode area LL:

Denbigh, Bodfari, Llandyrnog, Llanrhaeadr, Bylchau, Groes, Henllan, Llannefydd, Llansannan, Nantglyn, The Green, Trefnant, Colwyn Bay, Rhos on Sea, Eglwysbach, Glan Conwy, Mochdre, Tal-y-Cafn, Tywyn, Abergynolwyn, Bryncrug, Llanegryn, Rhoslefain, Llwyngwril, Harlech, Llanfair, Rhosgoch, Pentraeth, Red Wharf Bay, Rhoscefnhir, Ty Croes, Aberffraw, Llanfaelog, Wrexham, Rhosllanerchrugog, Cefn Mawr, Ponciau, Rhostyllen, Chirk, Ruabon, Rhyl, Bodelwyddan, Cwm Dyserth, Kinmel Bay, Dyserth, Gwaenysgor, Rhuddlan, Trelawnyd, Dulas, Llanelian, Llysfaen, Old Colwyn, Aberdovey, Menai Bridge, Llandegfan, Llansadwrn, Llanfairpwllgwyngyll, Brynsiencyn, Dwyran, Newborough, Bala, Llandderfel, Llanfor, Llanuwchllyn, Sarnau, Penysarn, Pwllheli, Efailnewydd, Llannor, Abererch, Chwilog, Llithfaen, Nefyn, Pistyll, Plas Gwyn, Y Ffor, Abersoch, Bwlchtocyn, Llanbedrog, Mynytho, Penrhos, Rhydyclafdy, Aberdaron, Boduan, Botwnnog, Edern, Morfa Nefyn, Sarn, Tudweiliog, Rhosneigr, Betws-y-Coed, Capel Curig, Cwm Penmachno, Penmachno, Pentre Du, Pentrefoelas, Ysbyty Ifan, Fairbourne, Friog, Gaerwen, Llanddaniel, Llangaffo, Star, Brynteg, Y Felinheli, Amlwch, Bull Bay, Carreglefn, Llanfechell, Rhosybol, Llanrwst, Capel Garmon, Llanddoged, Melin-y-Coed, Maenan, Corwen, Cynwyd, Glanrafon, Glasfryn, Llandrillo, Llangwm, Maerdy, Ty Nant, Betws Gwerfil Goch, Bryneglwys, Carrog, Cerrigydrudion, Clawdd Poncen, Derwen, Glyndyfrdwy, Gwyddelwern, Llanfihangel Glyn Myfyr, Llidiart-y-Parc, Melin-y-Wig, Talsarnau, Soar, Ynys, Blaenau Ffestiniog, Talwaenydd, Ffestiniog, Gellilydan, Maentwrog, Manod, Trawsfynydd, Deganwy, Glanwydden, Llangwstenin, Llandudno Junction, Moelfre, Prestatyn, Gronant, Abenbury, Bowling Bank, Holt, Llan-y-Pwll, Pentre Maelor, Ridley Wood, Bangor-on-Dee, Gyfelia, Marchwiel, Overton, Penley, Worthenbury, Holyhead, Trearddur Bay, Four Mile Bridge, Rhoscolyn, Bodedern, Bryngwran, Caergeiliog, Llanynghenedl, Trefor, Valley, Gwalchmai, Llanddeusant, Llanfachraeth, Llanfaethlu, Llanfairynghornwy, Llanrhyddlad, Rhydwyn, Abergele, Betws Yn Rhos, Gwytherin, Llanddulas, Llanfairtalhaiarn, Llangernyw, Pandy Tudur, Rhyd-y-Foel, Glascoed, St. George, Penmaenmawr, Dwygyfylchi, Caernarfon, Bethel, Bontnewydd, Caeathro, Brynrefail, Clwt-y-Bont, Deiniolen, Penisarwaun, Beddgelert, Ceunant, Cwm-y-Glo, Llanberis, Llanrug, Nant Gwynant, Nant Peris, Waunfawr, Barmouth, Llanaber, Dyffryn Ardudwy, Bodorgan, Hermon, Llangristiolus, Malltraeth, Trefdraeth, Trefriw, Criccieth, Llanystumdwy, Pentrefelin, Rhoslan, Marianglas, Penrhyndeudraeth, Llanfrothen, Minffordd, Garndolbenmaen, Llanbedrgoch, Abergwyngregyn, Llanfairfechan, Llanbedr, Beaumaris, Llanddona, Llanfaes, Llangoed, Penmon, Conwy, Dolgarrog, Groesffordd, Henryd, Rowen, Tal-y-Bont, Tyn-y-Groes, Caergwrle, Cefn-y-Bedd, Cymau, Gresford, Hope, Llay, Marford, Rossett, Ruthin, Bontuchel, Clawddnewydd, Clocaenog, Cyffylliog, Gellifor, Graigfechan, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Llanelidan, Llanfair Dyffryn Clwyd, Pwllglas, Rhewl, Llanrhos, Llandudno, Penrhyn Bay, Bangor, Llanllechid, Rachub, Talybont, Bethesda, Glasinfryn, Llandygai, Mynydd Llandygai, Rhiwlas, Tregarth, St. Asaph, Allt Goch, Rhuallt, Tremeirchion, Waen, Froncysyllte, Garth, Glyn Ceiriog, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llwynmawr, Pandy, Pontcysyllte, Pontfadog, Tregeiriog, Trevor, Llangollen, Eglwyseg, Llantysilio, Arthog, Porthmadog, Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Penmorfa, Prenteg, Tremadog, Clynnogfawr, Llanaelhaearn, Llandwrog, Pontllyfni, Saron, Llanllyfni, Nantlle, Penygroes, Rhyd Ddu, Talysarn, Carmel, Dinas, Groeslon, Rhosgadfan, Rhostryfan, Tyn-y-Gongl, Benllech, Dolgellau, Brithdir, Drws Y Nant, Ganllwyd, Llanelltyd, Llanfachreth, Rhydymain, Tabor, Coedpoeth, Llandegla, Minera, Bradley, Gwersyllt, Rhosrobin, Stansty, Brymbo, Bwlchgwyn, Ffrith, Gwynfryn, Tanyfron, Dolwyddelan, Cemaes Bay, Tregele, Llanerchymedd, Bodffordd, Rhostrehwfa, Talwrn, Llangefni.

As per 2011 Census data from Office for National Statistics, LL Postcode area has a population of 537,252 spread across 232,655 households.

LL Postcode Format

Postcode Area LL
Postcode District Please select the District from the list below

List of Active Postcode Districts in LL

Select the Postcode district from the list below to see the information about the postcode.

Postcode Area Region Active Postcodes Population Households
LL11 Wrexham, Coedpoeth, Llandegla, Minera, Bradley, Gwersyllt, Rhosrobin, Stansty, Brymbo, Bwlchgwyn, Cymau, Ffrith, Gwynfryn, Tanyfron, Brynteg Wrexham 1294 38030 16011
LL12 Wrexham, Caergwrle, Cefn-y-Bedd, Cymau, Gresford, Hope, Llay, Marford, Rossett Wrexham 876 28346 12037
LL13 Wrexham, Abenbury, Bowling Bank, Holt, Llan-y-Pwll, Pentre Maelor, Ridley Wood, Bangor-on-Dee, Gyfelia, Marchwiel, Overton, Penley, Worthenbury Wrexham 1035 34888 14688
LL14 Wrexham, Rhosllanerchrugog, Cefn Mawr, Ponciau, Rhostyllen, Chirk, Ruabon Wrexham 1016 33617 14355
LL15 Ruthin, Bontuchel, Clawddnewydd, Clocaenog, Cyffylliog, Gellifor, Graigfechan, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Llanelidan, Llanfair Dyffryn Clwyd, Pwllglas, Rhewl Denbighshire 449 10316 4418
LL16 Denbigh, Bodfari, Llandyrnog, Llanrhaeadr, Bylchau, Groes, Henllan, Llannefydd, Llansannan, Nantglyn, The Green, Trefnant Denbighshire 636 15874 6603
LL17 St. Asaph, Allt Goch, Rhuallt, Tremeirchion, Waen Conwy 218 5410 2298
LL18 Rhyl, Bodelwyddan, Cwm Dyserth, Kinmel Bay, Dyserth, Gwaenysgor, Rhuddlan, Trelawnyd Conwy 1214 40469 17600
LL19 Prestatyn, Gronant Flintshire 594 19929 8772
LL20 Froncysyllte, Garth, Glyn Ceiriog, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llwynmawr, Pandy, Pontcysyllte, Pontfadog, Rhewl, Tregeiriog, Trevor, Llangollen, Eglwyseg, Llantysilio Denbighshire 381 8127 3543
LL21 Corwen, Cynwyd, Glanrafon, Glasfryn, Llandrillo, Llangwm, Maerdy, Ty Nant, Betws Gwerfil Goch, Bryneglwys, Carrog, Cerrigydrudion, Clawdd Poncen, Derwen, Glyndyfrdwy, Gwyddelwern, Llanfihangel Glyn Myfyr, Llidiart-y-Parc, Melin-y-Wig Conwy 370 6442 2756
LL22 Abergele, Betws Yn Rhos, Gwytherin, Llanddulas, Llanfairtalhaiarn, Llangernyw, Moelfre, Pandy Tudur, Rhyd-y-Foel, Glascoed, St. George Denbighshire 635 17890 8147
LL23 Bala, Llandderfel, Llanfor, Llanuwchllyn, Sarnau Gwynedd 201 4136 1846
LL24 Betws-y-Coed, Capel Curig, Cwm Penmachno, Penmachno, Pentre Du, Pentrefoelas, Ysbyty Ifan Conwy 194 2056 881
LL25 Dolwyddelan Conwy 47 501 228
LL26 Llanrwst, Capel Garmon, Llanddoged, Melin-y-Coed, Maenan Conwy 213 4528 1964
LL27 Trefriw Conwy 48 757 358
LL28 Colwyn Bay, Rhos on Sea, Eglwysbach, Glan Conwy, Mochdre, Tal-y-Cafn Conwy 445 14145 6418
LL29 Colwyn Bay, Llanelian, Llysfaen, Old Colwyn Conwy 615 20433 8763
LL30 Llanrhos, Llandudno, Penrhyn Bay Conwy 685 22010 10107
LL31 Deganwy, Glanwydden, Llangwstenin, Llandudno Junction Conwy 279 9344 4104
LL32 Conwy, Dolgarrog, Groesffordd, Henryd, Rowen, Tal-y-Bont, Tyn-y-Groes Conwy 279 6502 2942
LL33 Abergwyngregyn, Llanfairfechan Conwy 168 3906 1648
LL34 Penmaenmawr, Dwygyfylchi Conwy 181 4347 1972
LL35 Aberdovey Gwynedd 98 865 488
LL36 Tywyn, Abergynolwyn, Bryncrug, Llanegryn, Rhoslefain Gwynedd 247 4660 2265
LL37 Llwyngwril Gwynedd 40 554 248
LL38 Fairbourne, Friog Gwynedd 47 724 384
LL39 Arthog Gwynedd 19 236 113
LL40 Dolgellau, Brithdir, Drws Y Nant, Ganllwyd, Llanelltyd, Llanfachreth, Rhydymain, Tabor Gwynedd 357 4210 1949
LL41 Blaenau Ffestiniog, Talwaenydd, Ffestiniog, Gellilydan, Maentwrog, Manod, Trawsfynydd Gwynedd 370 6472 2996
LL42 Barmouth, Llanaber Gwynedd 150 2545 1259
LL43 Talybont Gwynedd 28 487 250
LL44 Dyffryn Ardudwy Gwynedd 52 1028 492
LL45 Llanbedr Gwynedd 53 708 318
LL46 Harlech, Llanfair Gwynedd 91 1856 894
LL47 Talsarnau, Soar, Ynys Gwynedd 47 537 262
LL48 Penrhyndeudraeth, Llanfrothen, Minffordd Gwynedd 159 2603 1129
LL49 Porthmadog, Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Penmorfa, Prenteg, Tremadog Gwynedd 202 4502 2100
LL51 Garndolbenmaen Gwynedd 44 888 354
LL52 Criccieth, Llanystumdwy, Pentrefelin, Rhoslan Gwynedd 155 2770 1237
LL53 Pwllheli, Efailnewydd, Llannor, Abererch, Chwilog, Llithfaen, Nefyn, Pistyll, Plas Gwyn, Y Ffor, Abersoch, Bwlchtocyn, Llanbedrog, Mynytho, Penrhos, Rhydyclafdy, Aberdaron, Boduan, Botwnnog, Edern, Morfa Nefyn, Sarn, Tudweiliog Gwynedd 808 17142 7727
LL54 Caernarfon, Clynnogfawr, Llanaelhaearn, Llandwrog, Pontllyfni, Saron, Trefor, Llanllyfni, Nantlle, Penygroes, Rhyd Ddu, Talysarn, Bontnewydd, Carmel, Dinas, Groeslon, Rhosgadfan, Rhostryfan Gwynedd 516 11380 4863
LL55 Caernarfon, Bethel, Bontnewydd, Caeathro, Brynrefail, Clwt-y-Bont, Deiniolen, Penisarwaun, Beddgelert, Ceunant, Cwm-y-Glo, Llanberis, Llanrug, Nant Gwynant, Nant Peris, Waunfawr Gwynedd 739 21444 9231
LL56 Y Felinheli Gwynedd 75 2299 1014
LL57 Bangor, Llanllechid, Rachub, Talybont, Bethesda, Glasinfryn, Llandygai, Mynydd Llandygai, Rhiwlas, Tregarth Gwynedd 889 27588 10029
LL58 Beaumaris, Llanddona, Llanfaes, Llangoed, Penmon Anglesey 193 3883 1866
LL59 Menai Bridge, Llandegfan, Llansadwrn Anglesey 202 5611 2456
LL60 Gaerwen, Llanddaniel, Llangaffo, Star Anglesey 107 2817 1205
LL61 Llanfairpwllgwyngyll, Brynsiencyn, Dwyran, Newborough Anglesey 240 6335 2664
LL62 Bodorgan, Bethel, Hermon, Llangristiolus, Malltraeth, Trefdraeth Anglesey 119 1694 708
LL63 Ty Croes, Aberffraw, Llanfaelog Anglesey 104 1339 616
LL64 Rhosneigr Anglesey 57 1001 486
LL65 Holyhead, Trearddur Bay, Four Mile Bridge, Rhoscolyn, Bodedern, Bryngwran, Caergeiliog, Llanynghenedl, Trefor, Valley, Gwalchmai, Llanddeusant, Llanfachraeth, Llanfaethlu, Llanfairynghornwy, Llanrhyddlad, Rhydwyn Anglesey 900 23565 10248
LL66 Rhosgoch Anglesey 22 264 115
LL67 Cemaes Bay, Tregele Anglesey 60 1416 673
LL68 Amlwch, Bull Bay, Carreglefn, Llanfechell, Rhosybol Anglesey 230 6115 2673
LL69 Penysarn Anglesey 33 735 315
LL70 Dulas Anglesey 20 269 117
LL71 Llanerchymedd Anglesey 84 1865 773
LL72 Moelfre Anglesey 43 820 385
LL73 Marianglas Anglesey 12 233 117
LL74 Tyn-y-Gongl, Benllech Anglesey 75 2389 1186
LL75 Pentraeth, Red Wharf Bay, Rhoscefnhir Anglesey 60 1533 638
LL76 Llanbedrgoch Anglesey 9 280 122
LL77 Bodffordd, Rhostrehwfa, Talwrn, Llangefni Anglesey 244 7085 3022
LL78 Brynteg Anglesey 21 502 209

There are no inactive Postcode districts in LL.